Telefon+420 608 455 705 (PO - PÁ od 8:00 - 17:00)
Telefon+420 608 455 705 (PO - PÁ od 8:00 - 17:00)
nad 2000 Kč doprava ZDARMA!
DOMIbagsDOMIbags Kategorie zboží

Prodejní podmínky - Nákupní řád pro spotřebitele a odstoupení od smlouvy

Nákupní řád pro spotřebitele (dále jen NŘS) upravuje vztahy mezi prodávajícím společností DOMI CZ, s.r.o., IČ 25 74 36 27, se sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1012/30, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66229 (dále jen "prodávající") při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na www.domibags.cz (dále také jako "e-shop") v oblasti prodeje kabelek, cestovních zavazadel, tašek na notebooky, peněženek, kufrů, aktovek a dalších doplňků a osobami, které od prodávajícího nakupují zboží jako spotřebitelé – tedy osobami, které při uzavírání a plnění smlouvy nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen "kupující"). Nákupní řád pro spotřebitele se vztahuje tedy na vztahy prodávajícího se spotřebiteli jako kupujícími nikoliv na vztahy prodávajícího s kupujícími - osobami, které jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem, právní doložkou prodávajícího, návody jak ošetřovat zboží a jak nakupovat a tímto nákupním řádem ještě před objednáním zboží.

I. Označení smluvních stran

Prodávající společnost DOMI CZ, s.r.o., IČ 25 74 36 27, se sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1012/30, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66229, emailová adresa: info@domibags.cz, tel.: +420 222 212 724, Fax: +420 222 212 725, je právnickou osobou podnikající podle živnostenského zákona, zabývající se prodejem zboží v oblasti prodeje kabelek, cestovních zavazadel, tašek na notebooky, peněženek, kufrů, aktovek a dalších doplňků koncovým uživatelům.

Kupující Koncový uživatel - při zahájení smluvních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem – spotřebitelem výslovně neupravené těmito NŘS či konkrétní kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena tomuto nákupnímu řádu pro spotřebitele. Ustanovení nákupního řádu pro spotřebitele jsou nedílnou součástí individuální kupní smlouvy. Individuální kupní smlouva a nákupní řád pro spotřebitele jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Prodávající na základě řádné objednávky kupujícího vydá neprodleně potvrzení o jejím přijetí, v němž potvrdí druh zboží, jeho cenu a množství.

II. Uživatelský účet, Bezpečnost a ochrana informací

Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet").

Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Každý kupující přes systém elektronického obchodu (dále jen e-shop) při registraci do evidence zákazníků zadá své jméno a heslo, s tím, že se zavazuje držet heslo v tajnosti, aby nedošlo k jeho zneužití.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Ceníky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v e-shopu bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny uvedené s DPH, pokud není uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH. K cenám uvedeným v e-shopu se nepřipočítávají žádné další poplatky, pokud není výslovně v e-shopu nebo v tomto nákupním řádu uvedeno jinak. Cena zůstává v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do doby vystavení nového ceníku na e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku operátora kupujícího) si hradí kupující sám.

IV. Objednávky

Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku prodávajícího v okamžiku objednání zboží spotřebitelem. Změna ceny zboží v e-shopu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

Objednávat dodání zboží od prodávajícího je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.domibags.cz
 • elektronickou poštou na adrese info@domibags.cz
 • faxem na +420 222 212 725
 • telefonicky +420 222 212 724

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

 • jméno, příjmení a adresu bydliště kupujícího
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu a způsob úhrady
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží, pokud se nejedná o objednávku přes e-shop či emailem
 • údaje a podrobnosti, které kupující považuje za důležité.
Kupujícímu je umožněno nakoupit na e-shopu taktéž bez registrace.

Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku prodávajícího v okamžiku objednání zboží spotřebitelem. Změna ceny zboží v e-shopu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

Objednávat dodání zboží od prodávajícího je možno následujícími způsoby:

* prostřednictvím elektronického obchodu na www.domibags.cz

* elektronickou poštou na adrese info@domibags.cz

* faxem na +420 222 212 725

* telefonicky +420 222 212 724

Podmínkou platné elektronické objednávky prostřednictvím e-shopu je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Jestliže kupující má vybráno zboží, klikne na tlačítko "do košíku", položka se přesune do nákupního košíku. Po vložení kupujícím vybraného zboží se objeví obsah nákupního košíku. V tomto kroku je možné upravit počet vybraných výrobků kliknutím na tlačítko přepočítat, odstranit vybrané výrobky kliknutím na červený křížek či se vrátit stisknutím tlačítka pokračovat k nákupu k výběru dalšího zboží. Při kliknutí nahoře v prostředku na pole " košík" se zobrazují položky vložené do košíku a jejich celková cena.

Pokud kupující již žádné další zboží nechce přidat do nákupního košíku ani nechce zboží v nákupním košíku odstranit či upravit jeho počet, klikne na tlačítko objednat a zaplatit. Následně se mu objeví další krok, v rámci něhož je možné se přihlásit, pokud je kupující registrován, vyplněním přihlašovacích údajů a kliknutím na tlačítko přihlásit, vyžádat si zapomenuté heslo vyplněním e-mailu a kliknutím na tlačítko odeslat či nakoupit bez registrace kliknutím na tlačítko objednat bez registrace.

V dalším kroku si kupující vybere způsob dopravy a platby. Po stisknutí tlačítka pokračovat následuje další krok, ve kterém kupující uvede údaje potřebné pro doručení zboží a svojí fakturační adresu a po dalším stisknutí tlačítka "pokračovat" se objeví rekapitulace objednávky.

V posledním kroku – rekapitulace objednávky, pak bude následně zkontrolováno, zda jsou vyplněné všechny povinné údaje v objednávce a tyto zobrazené kupujícímu, který odešle objednávku s konečnou platností do zpracování pomocí tlačítka "Potvrďte nákup" či se může vždy do doby stisknutí tlačítka "Potvrďte nákup" pomocí tlačítka "zpět v každém kroku vrátit o krok zpět. Odeslání objednávky pomocí tlačítka "Potvrďte nákup" je závazné. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Na e-mailovou adresu uvedenou při registraci či uvedené v objednávce při nákupu bez registrace bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Prodávající tedy na základě řádné objednávky kupujícího vydá neprodleně potvrzení o jejím přijetí, v němž potvrdí druh zboží, jeho cenu a množství. V případě platby platební kartou online budete před dokončením objednávky přesměrováni na server banky, který vám umožní platbu kartou. Po úspěšném dokončení tohoto kroku a potvrzení bankou, budete přesměrování na naše stránky a budete informování, že vaše objednávka byla úspěšně dokončena. V případě jakýchkoliv nejasností se spojte s naší kanceláří, kde vám pracovníci rádi poradí.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a tímto nákupním řádem pro spotřebitele, který je nedílnou součástí kupní smlouvy. Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že prodávající bude pro kupujícího spotřebitele rezervovat zboží v příslušném kamenném obchodě po dobu 5 dnů ode dne, kdy je zboží připraveno v kamenném obchodě k odběru. Po marném uplynutí této lhůty, pokud se smluvní strany před jejím uplynutím nedohodnou jinak, pozbývá uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány.

Uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem pozbývá platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány, pokud se zboží dodávané jiným způsobem dodání než osobním odběrem vrátí prodávajícímu od přepravce jako nedoručitelné kupujícímu spotřebiteli z jakéhokoliv důvodu.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění po dobu 60 měsíců od potvrzení objednávky a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z tohoto nákupního řádu pro spotřebitele, či z e-shopu umístěného na www.domibags.cz, kde je tento proces srozumitelně v sekci Jak nakupovat popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, s právní doložkou společnosti prodávajícího a s tímto nákupním řádem a že s nimi souhlasí a dále že mu byly prodávajícím prostřednictvím informací uvedených na www.domibags.cz a v jeho nákupním řádu, reklamačním řádu a právní doložce přístupných z www.domibags.cz poskytnuty informace dle ust. § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1824 občanského zákoníku. Tento nákupní řád, reklamační řád, jakož i právní doložka jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.domibags.cz, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Storno objednávky - kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu info@domibags.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána zpět do 3 pracovních dnů po připsání platby na účet nebo od obdržení platby v hotovosti, a to bezhotovostním převodem. Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude, prodávají akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje. Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího potvrzení bez udání důvodu a po jejím potvrzení do momentu jejího vyřízení, pokud dodání zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek zboží.

Prodejce si vyhrazuje právo u zboží, které je na objednání u výrobce, zboží nedodat v případě, že již není dostupné u výrobce nebo není v brzké době objednáno. V takovém případě nabídne zákazníkovi adekvátní náhradu (velikost, barva atd.). V případě, že zboží nemá z nějakého důvodu adekvátní náhradu, prodejce neprodleně vyrozumí zákazníka o této skutečnosti.

V. Odstoupení od smlouvy (§ 1829a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník)

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je umístěn na e- shopu, není to však jeho povinnost. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme postupovat níže uvedeným postupem za splnění níže uvedených podmínek:

a) Doporučujeme pro rychlé vyřízení ve výše uvedené lhůtě pro odstoupení odeslat dopis (nejlépe e-mailem) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: ......................". Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním obalu, musí být nepoškozené, nepoužité, kompletní (včetně příslušenství, nákupního dokladu k odpovědnosti za vady, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto ustanovení nákupního řádu pro spotřebitele se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud je to možné. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět.

Právnické osoby (tj. zákazník, který uvede ve fakturačních údajích IČO nebo DIČ), podle platných zákonů ČR, nemají nárok na odstoupení od smlouvy, tj. nemají nárok na vrácení zboží zakoupené z e-shopu do 14 dnů bez udání důvodu. Toto právo mají pouze fyzické osoby. Prodejce může umožnit vrácení zboží na základě předchozí domluvy. Právnické osoby mají pouze nárok na reklamaci zboží.

VI. Platební podmínky

a) platba v hotovosti či platební kartou při osobním převzetí zboží b) platba předem bankovním převodem c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce) d) platba online platební kartou Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou v tomto nákupním řádu pro spotřebitele i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení nákupního řádu pro spotřebitele ohledně platby předem bankovním převodem nebo platby online platební kartou. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby online platební kartou je kupní cena splatná ihned po učinění objednávky. V případě bezhotovostní platby předem bankovním převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Dobropisy prodávající vystavuje jen za níže uvedených podmínek:
a)jedná-li se o reklamaci, kdy z důvodů na straně prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží nebo nelze reklamaci vyřídit jiným způsobem, kdy nedochází k vrácení kupní ceny zboží
b)nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou.

Částka za dobropis bude zaslána na bankovní účet kupujícího nebo je proveden vzájemný zápočet. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího či uhrazení v hotovosti při osobním odběru či na dobírku při doručení zboží.

VII. Dodací podmínky

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto předáno přepravci k přepravě do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Při platbě kartou či platbě bankovním převodem předem je zboží předáno přepravci k přepravě do 5 pracovních dnů od přijetí platby. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do 10 dnů od objednání, tedy zboží není skladem, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po potvrzení objednávky spolu s termínem dodání. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. Pokud požaduje kupující pozdější den dodání je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný kupujícím je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu.

Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením. Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Není-li způsob a místo dodání zboží uvedeno kupujícím v objednávce, platí to, že zboží bude dodáno na dobírku na adresu bydliště kupujícího. Zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím České pošty či jiného přepravce uvedeného na www.domibags.cz. Tato přeprava na území ČR je zdarma, s výjimkou dodávek zboží, u kterého kupní cena nepřesáhne v součtu jedné dodávky hodnotu 2000,- Kč bez DPH, kdy k ceně zboží bude připočteno přepravné dle platného ceníku kupujícím vybraného přepravce. Tato podmínka se nevztahuje pro doručení zboží mimo Českou republiku.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@domibags.cz, sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě a tento do 24 hodin doručit (osobně nebo zaslat e-mailem) prodávajícímu.

Kupující je povinen zboží prohlédnout a převzít včas na sjednaném místě plnění. V případě odmítnutí řádně dodaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícího související s danou dodávkou zboží, jakož i prodávajícímu vzniklou škodu. Povinností kupujícího je objednané zboží převzít a řádně a včas zaplatit jeho cenu dle dohodnutých podmínek.

Jestliže kupující požádá prodávajícího o zadržení dohodnuté zásilky a o její uskladnění, zavazuje se uhradit prodávajícímu přiměřené náklady spojené se skladováním zboží. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

VIII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla- li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Tato ustanovení nákupního řádu pro spotřebitele se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva kupujícího, která se ke zboží vážou, nejsou dotčena. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

IX. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Formu účtenky zákon o EET nestanoví. Účtenku tedy lze vystavit i elektronicky. Elektronicky vystavené účtenky lze zasílat například e-mailem. Na základě tohoto ustanovení si vyhrazujeme právo v některých případech zaslat zákazníkovi doklad elektronickou formou na jím uvedený email.

X. Závěrečná ustanovení

Pro prodávajícího nejsou závazné žádné speciální kodexy chování ani žádné speciální kodexy chování dobrovolně nedodržuje. Vyřizování stížností kupujících - spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@domibags.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je řešeno prostřednictvím České obchodní inspekce. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení nákupního řádu pro spotřebitele neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či nákupního řádu pro spotřebitele vyžadují písemnou formu.

Tento nákupní řád pro spotřebitele je závazný pro smluvní vztahy uzavírané prodávající DOMI CZ, s.r.o. ode dne jeho vyhlášení a je platný od 15. listopadu 2015. Tímto dnem tento NŘS rovněž ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo nákupní řádu pro spotřebitele změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky prodávajícího, a to bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění nákupního řádu.

V Praze dne 13. 1. 2023

DOMI CZ, s. r. o.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Copyright © DOMIBAGS - Kožená galanterie 2019
tvorba www stránek People For Net a.s.

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.